Residència fiscal empreses

10 d'agost de 20220
andorra ciudad

Una empresa que presta serveis a nivell internacional pot ser considerada resident a Andorra i pagar aquí el seu impost de societats? Efectivament una empresa establerta a Andorra pot prestar serveis fora d’Andorra i per això no perdre la condició de resident fiscal al país, aspecte lògic en l’actualitat, on molts serveis són prestats de forma telemàtica a arreu del món sense necessitat d’un desplaçament físic.

Quina és la cau per a què una empresa no perdi la seva condició de resident fiscal a Andorra? La clau és la direcció efectiva de la mateixa. És a dir, no és suficient amb què una empresa estigui domiciliada a Andorra (per exemple, sóc un assessor de marketing, domicilio una empresa a Andorra, però continuo treballant des de Barcelona), sinó que la seva direcció efectiva també ha d’estar al Principat.

Per direcció efectiva hem de ternir en compte el sentit comú, és a dir, que si una empresa vol ser reseident fiscal a Andorra, ha de tenir al país una estructura mínima a través de la qual es desenvolupi la seva activitat, una activitat real a Andorra; al contrari, estaríem davant d’una empresa “bústia”, és a dir, sense activitat real al país de la seva seu i, en l’exemple anterior de l’assessor de marketing, correríem el risc que l’agència tributària espanyola ens reclamés la residència de l’empresa a Espanya, per tenir-hi allà la nostra direcció efectiva. Per tant, una empresa que presti serveis a nivell internacional pot ser perfectament resident fiscal a Andorra i pagar al Principat, el seu impost de societats, si a Andorra hi té, a més de la seva seu, la seva direcció efectiva, entenent aquesta com la seva activitat real.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ocps logotip
Connecta amb nosaltres
+376 80 41 11
AndorraDataProtect

©2024 OCPS. Tots els drets reservats | Avís legal i Política de privacitat