Conflictes de residència

10 d'agost de 20220
piezas de ajedrez

Què és un conflicte de residència fiscal? Un conflicte de residència es produeix quan dos països consideren al mateix temps a una persona com a resident fiscal al seu territori. És a dir, per exemple, quan una persona resident a Espanya trasllada la seva residència fiscal al Principat d’Andorra i Espanya la continua tranctant som resident fiscal, al mateix temps que Andorra.

En aquests casos, els CDI estableixen uns criteris per desempatar aquest conflicte de residència i resoldre a favor d’un dels dos estats. Els criteris, successius (és a dir, primer intentem resoldre amb el primer, i així successivament), són els següents:

– La persona es considerarà resident fiscal en l’estat on tingui una vivenda permanent a la seva disposició; per aquest motiu és recomanable que, a ser possible, no es deixi cap vivenda a disposició de l’estat de sortida, atès que, en cas de conflicte, es desempataria automàticament a favor de l’estat d’arribada.

– Si es té vivenda a disposició en ambdós estats, es desempata a favor de l’estat on es tingui el centre d’interessos vitals. Això és, en l’estat on es tingui una combinació d’interessos enconòmics, familiars i socials. És a dir, es desempataria a favor de l’estat on es tingui més vida social i familiar, juntament amb els majors interessos econòmics.

-Si no fos possible determinar l’estat de major centre d’interessos vitals, es desempataria a favor de l’estat on es visqui habitualment. Aquest és un criteri de dies, és a dir, s’ha de poder demostrar que es viuen més dies en un estat que en un altre;

– Si això tampoc quedés clar, per viure habitualment en ambdós estats, es desempataria a favor de l’estat del que en tingués la nacionalitat;

– I finalment com a darrer criteri, de ser nacional d’ambós estats o de cap, les autoritats competents d’ambdós estats, decidiran en quin país és considerat resident. Com podeu veure, en cas de conflicte existeixen solucions de desempat si en ambdós estats hi ha un CDI en vigor, però sempre seria recomanable fer una bona planificació del canvi de residència per a no arribar a aquests conflictes i que el trasllat no sigui qüestionat per l’estat de sortida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ocps logotip
Connecta amb nosaltres
+376 80 41 11
AndorraDataProtect

©2024 OCPS. Tots els drets reservats | Avís legal i Política de privacitat