Marc fiscal del Principat d’Andorra

10 d'agost de 20220
3 (1)

Quins són els principals impostos i els seus tipus de gravàmen al Principat d’Andorra?

1) En quan als impostos directes que graven la renda, tenim principalment:

a) L’IRPF: (l’impost sobre la renda de les persones físiques) que grava la renda de les persones físiques amb un tipus màxim del 10%;

b) l’IS (l’impost de societats): que grava els beneficis de les empreses amb un tipus del 10%;

c) l’IRNR (l’Impost sobre la renda dels no residents): que grava les rendes obtingudes a Andorra per part de persones o empreses no residents, amb un tipus del 10%;

d) l’Impost sobre les plusvàlues immobiliàries: que grava la transmissió d’immobles ubicats a Andorra, a un tipus que pot anar des del 15% al 0% en funció dels anys transcorreguts entre la compra i la venda.

 

2) En quan als impostos indirectes, tenim principalment:

a) L’IGI: l’Impost general indirecte que grava el consum (l’equivalent a l’IVA o la TVA), amb un tipus general del 4,5%;

b) L’ITP (l’impost de transmissions patrimonials): que grava l’adquisició de béns immobles, amb un tipus del 4%.

 

D’altra banda, Andorra té subscrits convenis per evitar la doble imposició, és a dir, acords per a què, de forma general, les prestacions de serveis internacionals tributin exclusivament a Andorra i no en destí, amb: Espanya, França, Luxemburg, Portugal, Liechtenstein, Malta, Emirats Àrabs Units, Xipre i San marino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ocps logotip
Connecta amb nosaltres
+376 80 41 11
AndorraDataProtect

©2024 OCPS. Tots els drets reservats | Avís legal i Política de privacitat