Residència al Principat d’Andorra

10 d'agost de 20220

Quins són els requisits per ser resident fiscal al Principat d’Andorra? La tributació sobre la renda es fixa al país on algú és considerat com a resident fiscal i no per criteris de nacionalitat, amb la qual cosa,tribuitareu sobre la renda a Andorra si sou considerats com a residents fiscals al país. Primer de tot però, es necessita un permís administratiu per poder residir al Principat, emès pel departament d’iimigració del Govern.

En aquest sentit, existeixen diferents permisos, éssent els següents els més representatius:

1) Residència i treball: autoritza a residir i treballar com a empleat al país;

2) Residència i treball per compte propi: autoritza a residir i treballar com autònom al país (per exemple, persones que constitueixen una societat de la qual són administradores);

3) Residència per raons d’interès cultural o esportiu: autoritza a residir a persones que gaudeixen d’un reconeixement internacional pel seu talent en el món de la cultura i l’esport;

4) Residents per a professionals amb projecció internacional: autoritza a residir i desenvolupar la seva activitat al país;

5) Residència sense activitat lucrativa: autoritza a residir al país, però sense poder exercir cap activitat laboral ni professional (es requereix una inversió mínima de 400.000€). Aquests són els permisos que et permeten viure al Principat d’Andorra, però no comporten una residència fiscal al país.

Per aconseguir-la s’han de cumplir els requisits establerts en la normativa fiscal que són:

a) Residència efectiva més de 186 dies a l’any (més de 6 mesos);

b) Tenir a Andorra la principal seu d’interessos econòmics (s’hauria de fer una ponderació amb el país de sortida);

c) Juntament amb algun dels dos punts anteriors, és recomanable que també resideixi a Andorra el nucli familiar principal (la parella i els fills menors d’edat). Per tant, qui disposi d’un permís d’immigració per a residir i compleixi amb els requisits per ser considerat resident fiscal a Andorra, tributarà l’IRPF del país per la seva renda mundial obtinguda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ocps logotip
Connecta amb nosaltres
+376 80 41 11
AndorraDataProtect

©2024 OCPS. Tots els drets reservats | Avís legal i Política de privacitat